Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

  • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  • Finanční odvod státu

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízí hned několik výhod:

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Limity poskytnutého náhradního plnění pro rok 2019:

  • ​limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 874 300 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok),
  • roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli ( sedmi násobek částky 218 575 Kč x nejvyšší čtvrtletní přepočtený stav osob se ZP u dodavatele).
  • pro rok 2019 může naše společnost poskytnout náhradní plnění ve výši 335.110.447 Kč

S novelou zákona 435/2004 Sb. platné od 1.10.2017 musí naše společnost uvést do elektronické evidence náhradního plnění všechny faktury (náhradní plnění je podloženo smluvně nebo prostřednictvím obchodního zástupce ), které budou v režimu náhradního plnění v r. 2019. Dle pokynů MPSV jsme zde povinni uvést i jeden kontaktní e-mail od odběratele, kterému bude následně zasláno upozornění o vložení faktury do elektronické evidence NP. Pokud nám odběratel kontaktní e-mail nesdělí, nemůžeme provést vložení faktury s náhradním plněním do elektronické evidence. Od 1.1 2018 již zákon nedává povinnost dodavateli vystavovat odběrateli písemné potvrzení o odběru náhradního plnění ani seznam faktur (případné písemné potvrzení nemá právní základ a elektronická evidence neumožnuje v současné době provádět seznamy faktur). Pokud tedy faktury v doručeném e-mailu, který zasílá portál MPSV nepotvrdíte, nebudete si moci náhradní plnění v r. 2019 uplatnit. Na jedno IČ lze uvést pouze jeden kontaktní e-mail. Vzhledem k tomu, že e-mail k potvrzení faktury není zasílán naši společnosti, nenese naše společnost právní odpovědnost za nedoručení e-mailu (možnost nedoručení z důvodu označení e-mailu jako spam, špatné uvedeného kontaktního e-mailu odběratelem, bezpečností zabezpečení serveru odběratele apod).

loading...